En generation borta!

En generation borta !

Sirira är sedan många år änka och har fött minst 7 barn. Hon har under hela sitt liv varit fattig och arbetat hårt för att få mat på bordet. Barnen växte upp, 36-46 barnbarn föddes, de äldsta är redan utflugna och fanns på annan ort när vi kom in i bilden.

Under den stora Hiv/Aids epidemi som bröt ut i Afrika har Sirira blivit mycket hårt drabbad. De flesta av hennes söner och döttrar samt deras respektive dog i samband med detta och några har försvunnit.  En son samt hans fru omkom tillsammans i en svår bilolycka – de hade tillsammans 10 barn som alla blev utan mamma och pappa. Detta är orsaken till att barnbarnen kommit till farmor/mormor Sirira.

En kvinnlig reporter i Kitale hörde talas om Siriras svåra situation och gjorde en radiointervju tillika med ett kort inslag på Tv nyheterna 2005. Det ledde till att Sirira och barnen under en kort period fick hjälp av myndigheterna med majs samt bönor - tyvärr upphörde denna hjälp efter någon månad. En katolsk präst hörde talas om Siriras ohållbara situation och samlade på eget initiativ in pengar och 2 acre land köptes in. Katolska kyrkan har sedan dess lagfarten på markområdet.

 foto från arkiv 2007 vid inflyttningen.

Husen var inflyttningsklara i början av 2007 och det var troligen med en fantastisk glädje och tacksamhet de alla tillsammans flyttade in. Fader Finton lämnade då över hela verksamheten till en hjälp organisation från USA och några av deras vänner. Husen var då utrustade med sängar, sängkläder några få bord och träsoffor samt köksutrustning. De drog sig dock ur under 2009 och Sirira hade sedan dess själv ansvaret för de 36 barnbarnen.

 
Trasig kartong som enda förvaring till 12-14 tjejer.
Två soffor utan dynor - enda sittplatsen till 36 pers.
 
 
Köket med trasigt skynke som används till madrass till ca 10 barn 

När vi lärde känna Sirira bodde alla skolbarnen, 6 st hos farmor Sirira och tillbringade loven hos mamma Divina. Hon har under alla år varit och är fortfarande mycke sjuklig. I januari 201 flyttade  barnen  hem till sin mamma på hennes initiativ.  De kommer nu till farmor Sirira på loven. Detta har varit en bra lösning för alla parter. Divinas hälsa har varit något bättre under det sista året och det är naturligtvis värdefullt att barnen får vara så mycket som möjligt hos sin mamma.

Divina är änka efter David (son till Sirira), som var deltids anställd som chaufför hos oss i Kitale när vi arbetade för Trosgnistan. Han avled hösten 2001 efter ca 6 mån svår sjukdom i Aids och lämnade Divina ensam med 10 barn. Han var mycket duktig i sitt yrke och månade alltid om sin mamma, Sirira genom att handla hem mat osv . Sirira hade redan då flera av sina andra barnbarn hemma hos sig i den lilla hyddan på endast ett rum med fallfärdigt tak.

I slutet av april 2010 knackade Sirira på hemma hos oss och sedan dess har vi ensamma haft det ekonomiska ansvaret för denna beundransvärda och fantastiska Sirira och hennes barnbarn och barnbarnsbarn.Detta hade vi aldrig kunnat göra själva men med hjälp av släkt, vänner och andra underbara människor har detta varit möjligt sedan våren 2010. Vi hoppas naturligtvis kunna fortsätta tills de största barnen blir färdiga med sina utbildningar och själva kan försörja sig och också kunna bidra ekonomiskt till sina syskon/kusiners försörjning.

 

Trackback
RSS 2.0