Kontonummer

Kontonummer till Barnbarnshemmet

Speciellt konto har upprättas för Sirira och hennes barnbarn eller som vi säger i dagligt tal , ”Barnbarnshemmet”. 

Gåvor kan sättas in på:

Swedbank konto :  Lillemor Berglund 

IBAN konto  SE6680000 81034 914 877 201-6.

BIC cod SWEDSESS


Bankgiro: 648 – 2657


Handelsbanken :  6425 428 700888

 

 


Sammanfattning. Barnbarnshemmet oktober 2010 - april 2011

Här kommer en sammanfattning av vad som har gjorts hos Sirira och hennes barnbarn i Merufarm, Kitale under oktober 2010 – april 2011.


HUSEN.

- Det finns fyra hus på området. Den totala ytan på varje hus är ca 30 kvadrat meter inklusive det lilla förrådet. Varje hus består av 3 mycket små rum varav det mittersta används som ”allrum” eller kök, de andra som sovrum. Renovering av väggar och golv. Yttersta jordlagret knackades bort och nytt lager av cement blandning lades på och väggarna målades sedan i allrummen.

- Fönster och dörrar i två av husen byttes från träluckor med stora glipor till metallstomme och glas rutor. Dörrarna består till största delen av järn med små rutor högst upp för att få in ljus. Detta byte har medföljt att säkerheten ökat betydligt.

- Ny vedeldad bränslesnål spis med rökutgång/skorsten har installerats tillika med en avlastningsbänk.

- Stora klädskåp/garderober har också byggts på plats med medföljande stora plastbackar i glada färger. Materialkostnaden för varje skåp är ca 1 200 kr därefter tillkommer arbetskostnader samt backarna så varje skåp kostar då ca 1 600 kr. Istället för trädörrar sattes draperi upp pga kostnaden.

Draperier för ytterdörren, avdelning av rum samt gardiner finns nu i två hus. Även gardiner för nya fönstren syddes och sattes upp. Nya dynor till träsofforna köptes och en sömmerska sydde nya galoner överdrag till två soffor.

- Plaststolar och bord är inköpta och lyser nu upp gården

- Vånings sängar har byggts och utrustats med madrasser, filtar och lakan. En säng kostar ca 550 kr/st  (material, arbetskostnad samt frakt). Hemmet har också utrustats med fotogenlampor, solcellslampor, kastruller, tallrikar, muggar, hinkar, tvättbaljor, bestick m.m.

 

 

VATTEN.

Då kommunens vatten varit avstängt sedan 1 år tillbaka startade vi vår vistelse i början av oktober 2010 med att betala vattenräkningen på drygt 2 000 kr, sedan dess betalar vi den månatliga räkningen regelbundet varje månad.

 

En brunn har grävts, ca 18 m djup.

 

 

HUSDJUR.

Extra gåvor har givits specifikt till två mjölkgetter samt två får.

 

 

PLANTERING.

Det finns 1,5 acer (6070 kvadratmeter) att odla på. Då basfödan är majs och bönor planteras detta på ett större område. I köksträdgården odlas även sötpotatis, cassava och flera sorters lokala grönsaker.

 

Fruktträd t ex passionsfrukt, papaya, mango, avokado, guava m.m. har planterats.

 

Till djuren odlas olika slags gräs och buskar.

 

Prydnadsträd samt träd som träd som ger ved och virke har satt, runt området har planterats en taggig hägg mot insyn och intrång.

 

Sedan tidigare finns bananträd planterade.

 

DAGLIGA BEHOV.

Varje månad har inköpts basvaror som: majs, bönor, ris, grönsaker, salt, socker, te, matfett, tändstickor, ved, fotogen och hygien artiklar detta kostar ca 4000 kr/månad. T ex går det åt 90 kg majs och ca 22,5 kg bönor per/vecka.

- Sockeråtgången är 1 kg/dag vilket räcker till 1 kopp te till frukost per/pers. Fem kilo kött har köpts varannan vecka, kostnaden är ca 25 kr/kg.

 

 

SJUK- OCH HÄLSOVÅRD.

Sirira behandlades för malaria, lunginflammation samt tyfoid på Mt Elgons sjukhus där hon var inlagd. Vi transporterade Oscar sent en kväll till sjukhuset också för lunginflammation och malaria, fick dock åka hem direkt. Phylis har vid ett flertal gånger behandlats för hudbesvär. Tre av barnen har förts till ögonläkaren i Kitale för olika besvär. Regelbundet har vi också behandlat en del av barnen för mask och malaria.

 

 

UTBILDNING.

Skoluniformer har sytts eller inköpts till alla barn. Även svarta skor som tillhör skoluniformen har givits. Material som: Skolväskor, skrivböcker, läseböcker och övrig utrustning har införskaffats.

Trots att grundskolan är avgiftsfri så tillkommer avgifter för examen, aktiviteter, obligatoriska extra lektioner och för förskolebarnen kostnad för majs, socker och te. Sista året på grundskolan ska barnen och ha med sig vissa kilo majs samt bönor varje termin – då de äter sin lunch i skolan. De övriga barnen går hem och äter numera lunch.

 

Gymnasieskolan.

Två av barnen går på Internatskola. Mildred startade januari 2011 på Kitale Academi och sponsras av en lärare på skolan.  Felix började samtidigt på St Josefs boyschool och sponsras delvis av Mama Africa. Vi fick bland annat bekosta den utrustning som krävdes av denna skola t ex trädgårdsredskap, madrass, sängkläder, hink, metallresväska, bestick, tvål, tandkräm, toalettpapper, socker, salt m.m., kostnaden går på ca 1 500 kr. Skolavgiften per läsår, som består av tre terminer, är ca 3000 kr.

Fem av barnen går i dagskola. Athlin, Shiela och Oscar började i årskurs 1 i februari 2011. Winifred går i årskurs, 2. David avslutar årskurs 4 till jul i år. Kostnad minst ca 1500 kr per elev per år.

 

 

SAMARBETE.

- Vi skogen och Kommunens Jordbruksavdelning – inför planteringssäsongen.

- Katolska kyrkan - gällande brunnsgrävning samt förändringar på husen. Landet och lagfarten ägs av Katolska kyrkan och husen byggdes också av dem.

- Mama Africa – Mrs Usagi driver en liten lokal hjälporganisation.

- Mrs Milca Kimmil  -  har gjort ett flertal reportage om Sirira i tidningen och ett inslag på TV om Siriras svåra situation. Hon har känt familjen under många år.

-Trosgnistans socialarbetare – Emily har arbetat nära och tillsammans med oss i det praktiska arbetet. Hon har också ansvar för utbetalningarna för de få av barnen som har en svensk fadder.

- Rektorn för Hill School, Kenneth är en nyckelperson för hela familjen. Han hjälper, stödjer och samordnar  allt det praktiska för hela familjen.

- Kennidy Martini – stor mångsysslare. Har samordnat arbetet med brunnsgrävning, husrenovering, och allt det praktiska arbetet som gjorts förutom jordbruksarbete.

- Farmar Kennidy, arbetar tillsammans med ett av de äldsta barnen, Bonafas, regelbundet med jordbruksarbetet sedan i april.

 

 

INFÖR SVERIGE VISTELSEN .

Ekonomi – bank konto har upprättats i två av de äldsta barnens namn. Pengar satts in för extra utgifter under de 4 månader som ingen av oss finns i Kenya.

Pengar deponerats på Saboti grossistfirma för basvarorna.

Pengar deponerats på Kitale Bokhandel 2000 för skolböcker samt skrivmaterial.

Grannarna fam. Singer: Majs och bönor finns nu i deras förråd – totalt ca 25 säckar a 90 kg. Mjölkgetterna vistas också där i väntan på tillväxt och betäckning i september. De delar också ut löner till farmar Kennidy och Bonafas en gång per månad.

 

 

FRAMTIDA BEHOV FÖRUTOM LÖPANDE UTGIFTER.

- Renovera de återstående husen och toalett- och duschutrymmen.

- Bygga ett hönshus samt skydd för får och getter.

- Solskydd i anslutning till några till husen.

- Enkla träsoffor, stolar, bord samt förvaringsmöbler.

- Inreda förråden med hyllor.

- Installera permanent solcells belysning i alla husen.

- Inköp av flera cyklar – då gymnasieskolorna ligger mer än 5 km från hemmet och även Kitale centrum ligger på samma avstånd.

 

Utbildning

Grundskolan på 8 år är obligatorisk.

Gymnasium, internatskola. Utbildningen kostar ca 3000 kr per år och är 4 år.

Gymnasium dagskola. Utbildningen kostar ca 1500 kr per år och är 4 år.

Inom två år kommer minst 10 av barnen att ha behov av gå i gymnasium då detta är grunden till all fortsatt utbildning idag i Kenya.

 

 

 

TACK till alla er som hjälpt till på olika sätt för att möjliggöra detta.

Lillemor och Lennart Berglund

Margareta Angrén

Bankgiro Swedbank  8103-49148772016

 

 

 


Tjerernas allrum före renoveringenTjejernas allrum efter renoveringen. Lillemor, Emily, Sirira.


Fönster före renovering


Fönster efter renovering
. Damaris.Sirira bjuder på lunch, githere (bönor och majs)


Lennart transporterar dynga. Hjälpsamma barn lastar av och tittar på.


 


RSS 2.0