Bilaga till Penninginsamlingen för Barnbarnshemmet i Kitale, Kenya

Namn Födelseår Barnbarn Barnbarnsbarn
       
Alexander 2010   x
Athlin 1996 x  
Belinda 2006   x
Ben 2005 x  
Benta 2001 x  
Bonaface 1991 x  
Catrine 1996 x  
Celestine 1992 x  
Damaris 1996 x  
Daniel 1998 x  
David 1992 x  
Dennis 2001 x  
Dorcas 1994 x  
Esther 1996 x  
Felix 1996 x  
Geoffrey 1982 x  
Kevin 1995 x  
Lennart/Leonard 1997 x  
Lennart/Leonard 1997 x  
Mark 1987 x  
Mercy 1991 x  
Mercy-Sirira 2004   x
Mershack 1994 x  
Mildred 1995 x  
Oscar 1996 x  
Phyllis 1995 x  
Rezin 1999 x  
Rispa/Lillemor 2000 x  
Samson 2001 x  
Shiela 1996 x  
Stephen 2000 x  
Susan 2007   x
Timona 1993 x  
Tom 1985 x  
Venah 1999 x  
Wicliff 1991 x  
Wilson 1999 x  
Winfred 1995 x  
Yvonne 2006   x
Zena 2006 x  

Penninginsamling för Barnbarnshemmet i Kitale, Kenya.

Syftet

Syftet och ändamålet med penninginsamlingen är att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning liksom att bedriva hjälpverksamhet bland de behövande; allt med inriktning på de barn som finns i Barnbarnshemmet. För de äldre barnbarnen som påbörjar sin yrkesutbildning blir hjälpen mer att se som hjälp till självhjälp.

 

Barnbarnen och barnbarnsbarnen

Dessa barnbarn, kommer från 7 familjer där de flesta har mist sina föräldrar i sjukdomen ”aids”, i en trafikolycka eller har försvunnit på annat sätt. För den dagliga tillsynen finns en kvarlevande mormor/farmor Sirira. Barnbarnen, som bor i Kitale, Kenya uppgick i april 2010 till 36 stycken i åldern 5 – 25 år samt 4 barnbarnsbarn i åldern 3 – 6 år. Idag, i augusti 2013, bor 33 barnbarn samt 5 barnbarnsbarn på Barnbarnshemmet. Minskningen av antalet barnbarn beror på att Mercy gifte sig i januari 2013 och flyttade till ett eget hem på annan ort. Sedan tidigare bodde ett annat av barnbarnen tillsammans med sin familj utanför Kitale. Celestin, som går sjuksköterskeutbildningen bor inte heller kvar på Barnbarnshemmet.  Se bilaga angående namn och ålder på barnen.

 

Ansvar och dispositionsrätt, bokföring

Insamlade medel insätts på bankkonto i Swedbank med kontonummer 8103 4,914 877 201 6, på             bankkonto i Handelsbanken med kontonummer  6225 428 700 888, eller på Bankgiro  648-2657.                            

Kontots innehavare och firmatecknare är Lillemor och Lennart Berglund, Blomstervägen 3, 812 41 Gästrike-Hammarby, Sverige. Telefon 0290-51451, Lillemor 070-4815636, Lennart 070-3507776.

Insamlade medel kommer huvudsakligen från Sverige, Norge, Åland samt Kenya och går oavkortat till de ovan uppräknade ändamålen.

Lillemor och Lennart har ett utöver sin dispositionsrätt till de insamlade medlen även ett direkt övergripande ansvar för medlens användning för barnbarnens behov enligt ovan angivna ändamål.

Ansvar för insamlade medels och utgifters bokföring har Julie Sambo, P.O.Box 2415 Kitale, Kenya samt Lillemor Berglund.

 

Målsättning

För varje år är målsättningen att insamla tillräckligt med pengar för att barnbarnen och barnbarnsbarnen ska överleva, få en bra uppväxt och uppfostran, en normal skolgång, liksom vid behov sjuk- och tandvård samt i bästa fall en vidareutbildning till något för dem passande yrke. För att försörja denna grupp behövs per år medel motsvarande ca 180 000 sek.

 

Vår verksamhet

På internet, hhttp:/barnbarnshemmet.blogg.se/ kan man mera i detalj se vad vi gör för Sirira och hennes barnbarn och barnbarnsbarn och vilka åtgärder som vidtagits.

 

Lillemor Berglund                                                    Lennart Berglund

 


Ekonomi

Ekonomi

Pengar för att vi ska kunna hjälpa Sirira och barnbarnen samlas in på olika sätt.

-  Det finns tillfälliga samt regelbundna gåvogivare . Det är privatpersoner eller församlingar som på olika sätt samlar in pengar.

- Många som har fyllt jämna år har i stället för presenter bett om pengar som lämnats till Barnbarns-hemmet.  Många sätter in pengar till Barnbarnshemmet i stället för att ge en present eller blomma vid bemärkelsedagar.

- Några av barnen har faddrar bl. a. genom Trosgnistan.

-Smycket ”Siriras ängel” tillverkas och säljs på Åland.


RSS 2.0