Järnladyn Sirira.

 
Snart får vi mötas igen och tiden går så otroligt fort när vi håller på
med förberedelser samt packninga av alla kläders och annat som vi fått till
Sirira och alla barnen.
Som väl är så har Lennart inget emot att kånka och bära och glädjen
är så stor både för oss och barnen när allt delas ut.
Tycker själv att detta är en sådant fint och typiskt foto av Sirira.
Hon kan aldrig vara sysslolös...och sysslor finns det gott om på
Barnbarnshemmet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning maj 2012 - april 2013

Här kommer en sammanfattning av vad som gjorts hos Sirira och hennes barnbarn i Merufarm, Kitale under maj 2012 – april 2013.


HUSEN
- De två toaletterna samt tvättutrymmena har renoverats. Cementgolven gjordes om, nya dörrar sattes in och taken förbättrades.
- Devinas hus reparerades. Cementgolv iordningställdes i vardagsrummet där det tidigare var ett nerslitet trampat jordgolv. Dörr samt fönster i järn sattes in.
- En grind/port i järn med gjutna pelare sattes upp.
- Växthuset färdigställdes vid årsskiftet 2012/2013. Ett bevattningssystem med tank, pump samt vattenspridningssystem gjordes i ordning.


HUSDJUR
Kaninerna är sålda och höns inköpta.


PLANTERING
- Bananerna har gett god skörd och en del kommer att ge skörd under senare delen av 2013.
- Tomater, paprika, sukuma, squash m.m. har odlats i växthuset.
- Ett plommonträd har planterats.
- För övrigt fortsätter planteringen som under tidigare år.
- Jordbruksförvaltningen i Kitale har utsett odlingen på Merufarm till en Mönsterfarm då man har lyckats odla så mycket på så liten yta och att det har gett goda skördar. Detta är Farmar-Kennedy´s förtjänst och han får därför också fungera som rådgivare till bönder i närheten till Merufarm.


SJUK- OCH HÄLSOVÅRD
- HIV-tester är gjorda på alla. Det fick göras i tre omgångar då det är svårt att samla alla samtidigt. Alla barnbarnen samt medarbetarna på Merufarm är HIV-negativa.
- En summa pengar har förskottsinbetalats till St Rafaels läkarmottagning för att personerna på Merufarm ska kunna få hjälp där när de är sjuka.


UTBILDNING

Hill School, grundskola
Årskurs 1: Ben, Yvonne, Belinda
Årskurs 3: Sirira-Mercy
Årskurs 4: Zena
Årskurs 6: Benta, Dennis, Rispa, Stephen
Årskurs 8: Lennart, Venah

Yrkesskola
Bilmekanikerutbildning, årskurs 1: Kevin och Timona
Bilmekanikerutbildning, årskurs 2: Bonaface och Wickliff
Frisörutbildning, årskurs 2: Dorkas
Sömmerskeutbildning, årskurs 1: Catrine

Gymnasieskolor
Internat:
Rezin, årskurs 1, har sponsor
Mildred, årskurs 3, har sponsor
Felix, årskurs 3, har ingen sponsor
Dagskola:
Dan, årskurs 1
Meschak, årskurs 2
Oscar, Sheila, Atline, årskurs 3
Winifred, årskurs 4
(Damaris tvingades avsluta sin gymnasieutbildning då hon ej fullföljt kurserna).

Högskola/college
Celestin tar sjuksköterskeexamen december 2013. Har sponsor från USA.
David påbörjade i januari 2013 en 15 månader lång utbildning som ger arbete inom resebranchen. Skolan ligger i Eldoret ca 80 km från Kitale.


Totala kostnader för skolavgifter under år 2012:
- Grundskolan, 15 elever ca 5 600 sek
- Gymnasieskolorna, 8 elever ca 15 000 sek. En elev har kenyansk sponsor, en elev har amerikansk sponsor.
- Yrkeskolorna, 3 elever ca 7 000 sek

SAMARBETE
- Katolska kyrkan
- Trosgnistans medhjälpare i det sociala arbetet, Emily arbetar nära och tillsammans med oss i det praktiska arbetet.
- Rektorn för Hill School, Kenneth hjälper till med alla frågor skolor och utbildning.
- Farmar-Kennedy, arbetar med jordbruket och hjälper till med många andra praktiska sysslor på farmen. Han är en nyckelperson och fungerar som rådgivare.
- Clementina, en grannkvinna som hjälper till i växthuset.
- Rose, deltidsarbetande hembiträde hos Lillemor och Lennart Berglund sedan 1996.
- Inköpsställen: Margret som regelbundet levererar mjölk samt Saboti holesale.


FRAMTIDA BEHOV FÖRUTOM LÖPANDE UTGIFTER
- Renovering av 1½ hus
- Solskydd i anslutning av ytterligare ett hus.
- Förvaringsmöbler.
- Hyllor i förråden.
- Permanent installation av solcellsbelysning i alla hus.
- Cyklar vid behov.
- Att så snart som möjligt, efter grundskolan, kunna påbörja en gymnasial- eller yrkesskoleutbildning.


ÖVRIGT
- Alla födelseattester är klara.
- Mercy har gift sig samt flyttat.
- Diskussion om att de äldsta barnbarnen måste börja flytta från Merufarm till eget boende har påbörjats. Det är inte helt enkelt på grund av kulturen som säger att sönerna ska få en del av föräldrarnas mark för att bosätta sig där tillsammans med sin familj. Det är inga problem med att flickorna gifter sig och flyttar.
- Några cyklar är inköpta.
- Bord samt enkla bänkar har tillverkats på plats.
- Postbankskonto har öppnats för månatliga utbetalningar gällande löpande utgifter till alla studerande som ej går på Hill School.
- Ett inkomstgenererande projekt har startats gällande försäljningen av bananer, paprika, sukuma, bananer m.m.
- Startbidrag
- Devina har fått ekonomisk hjälp med inköp av majs och bönor vilket hon säljer vidare.
- Mark har fått ekonomisk hjälp för att köpa ut skor från sin arbetsgivare och kunna starta en egen business.
- Tom har fått ekonomisk hjälp för inköp av skor för att starta en egen business.
- Geoffrey har fått ekonomisk hjälp för att skaffa de tillstånd han, enligt en ny lag, behöver för att kunna utöva chaufförsyrket.

Kommitte har bildats för att avlasta Lillemor och Lennart.
Ordförande: Rose, Sekreterare: Rektor Kenneth, Kassör: Emily. Övriga medlemmar: Julie samt Farmar-Kennedy.
Rose ansvarar för gymnasieeleverna, dag- och internatstuderande samt collegeseleven.
Rektor Kennedy ansvarar för Hill Schools eleverna samt är rådgivare när det gäller olika utbildningar.
Emily ansvarar för yrkesskoleeleverna samt barnbarnen som bor hos Devina. Dessutom är hon, tillsammans med Julie, ansvarig för månadsutbetalningarna till studenterna (8 stycken).
Julie ansvarar för bokföringen samt är, tillsammans med Emily, ansvarig för månadsutbetalningarna till studenterna (8 stycken).

Totala kostnader under år 2012:
Växthus, plantering, pump, port samt reparationer ca 5 250 sek.
Hälso- sjukvård ca 3 000 sek
Mat och övriga utgifter ca 35 000 sek
Skolor ca 27 600 sek

 

 

 


Frida,Linnea och Linda.

Under veckan som gått har vi haft besök av Frida och Linnea 
som ju båda tidigare varit hos oss i Kenya. Det är två underbart rara
och fina tjejer som har ett stort hjärta för Barnbarnshemmet.
Det var ett kärt återseende och Frida hade också sina söta, spralliga tjejer
med sig, 7 och 10 år gamla! Mycket trevligt och mycket pratande om
barnen på Barnbarnshemmet förstås.
Frida hälsade på oss i Kitale tillsammans med en kompis i maj 2013
 och naturligtvis finns en hel del fina foton som jag nu lägger ut efter
att jag fått tillåtelse.
 
Bagaget var försenat men kom efter 36 timmar med buss.
Frida och Linda hade fått mycket kläder av släkt och vänner
och ALLT kommer till användning.
 
Linda sorterar kläder i vårt vardagsrum.Ca 100 kg!!
 
 
En del badskor köptes in av pengar de fått med som gåva.
Alla hälsade Linda och Frida välkommen.
 
Kläderna från Sverige passade bra!
 
Surfplattan slogs alla om att få titta på.
 
inne i växthuset....
ute på gården...
 
hela tiden.....
 
Frida har just huggit ner sin första bananstock.
 
Hopprep från Sverige testas av Alexander.
 
Memory spelas.
 
Dagen avslutades med en god middag och mycket sång,skratt och glädje.
Besöket uppskattades mycket från båda håll och gästerna är så 
välkommna tillbaka.
 
 
 
 

David.

 
 
 
Från David som ju går på collage i den närmast större staden Eldoret
kom det också sms häromdagen. Han hade insjuknat i malaria och var
på väg hem till Sirira. Det är drygt 7 mil och naturligtvis så blir han
omhändertagen och kan få hjälp med matlagning o.s.v. på ett helt
annat sätt än på det studentrum han har i Eldoret.
Han hade redan påbörjat behandling för malaria men inte svarat på den.
På Rafaels dispensary har vi "konto" så det var dit han ville åka för att
ta ytterligare blodprov samt kanske få en annan och bättre behandling.
Så ny medicin gavs och efter 3 dagar var han på benen igen och kunnde
åka tillbaka till skolan.
Han har funnit sig otroligt väl tillrätta på skolan och stormtrivs både med studierna 
och med att vara ordförande i kristna studentföreningen samt var med i skolans
sångkör.
Han går ju en 15 månaders utbildning med möjlighet till arbete inom
turist och flyg branchen men har fortfarande halva tiden kvar av sin utbildning.
Och vi önskar honom verkligen lycka till men dom fortsatta studierna.
 
 
 
 

Snart färdiga bilmekaniker!

 
 
 
 
Häromdagen kom det sms från Bonofas och det visade sig att både han
och Wicliff behövde ca 250 kr var till praktikplatsen de ska praktisera på 
om. I Kenya får man betala en summa till som i det här fallet ett garage
tar emot praktikanter.
Dessa båda killar är inne på slutspurten av sin utbildning och ska bli färdiga till
jul.Det har gått bra för dom båda och vi hoppas och tror att allt ska gå bra
under slutfasen av utbildningen och att de sedan ska få jobb och kan
försörja sig själva och få flytta hemifrån.Som jag tidigare nämnt så är det
absolut ingen självklarhet att få chansen att få en utbildning när man kommer
från fattiga svåra förhållanden och det är rörande att se hur mycket dessa killar
uppskattar och glädjer sig och gör sitt absolut bästa när de nu fått chansen till
en utbildning.
Tack för att Du är med och gör detta möjligt för Bonofas och Wicliff.
 
 

RSS 2.0