Bonofas.

 
 
 
 
 
 
 Sedan i början på detta år har Bonofas praktiserat på "Allans Garage"
i Kitale. Det är ett led i hans utbildning och därför får han ej någon
lön men stor erfarenhet eftersom det är en bra och pålitlig verkstad.
Bonofas flyttade dessutom från Barnbarnshemmet eftersom det var mycket
lång väg och under regnperioden väldigt svåråtkommlig.
Hans egna boende har gått bra och han håller sakta men säkert på att
slussas ut till ett eget liv.Vår plan är att fotsätta stödja honom ekonomiskt
någon månad till och med ett förhoppningsvis bra rekomendationsbrev från 
från Allan ska han så snart som möjligt att söka jobb.
Bonofas är en bra och rejäl kille och vi hoppas och tror att han verkligen
ska få arbete inom det snaraste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0