Sammanfattning Merufarm augusti - december 2014

 

Utflyttningar

-          Bonaface har flyttat tillbaka till Merufarm efter att ha bott i eget boende i Kitale under ca 6 månader.

-          Dorkas har flyttat till eget boende och fick en son i november 2014.

-          Systrarna Mildred, Winnifred, Sheila, Rezin, Benta och Zena Barasa har flyttat hem till sin storasyster Celestin.

-          Felix har flyttat till Nairobi och bor tillsammans med sin kusin David.

 

Utbildning

-          Kevin tog körkort i november 2014.

-          Timona har återupptagit sina studier till elektriker. Han blir klar i november 2015.

-          Mildred, Sheila, Atlin, Felix och Oscar avslutade sin gymnasieutbildning i november 2014. De får   sina slutbetyg i slutet av februari 2015.

-          Oscar och Felix påbörjade en datakurs efter avslutade gymnasiestudier.

-          Mildred, Sheila och Atlin har planerat att gå en datautbildning i början av år 2015.

-          Lennart har avslutat klass 8 på Hillschool. Får sitt slutbetyg i februari 2015.

-          Ester, Vena, Phyllis och Lennart fortsätter sina respektive utbildningar på Kaplamais yrkesskola utanför Kitale. De blir klara med sina utbildningar i november 2015.

-          Rezin, Dan och Meschak fortsätter sina gymnasieutbildningar.

-          David utexaminerades från Nairobi Avation College i november 2014. I väntan på att han ska få ett arbete som motsvarar hans utbildning arbetar han nu heltid på en restaurang i Nairobi.

 

Elever som är klara med sin utbildning och gör den obligatoriska teoretiska praktiken:

-          Wicliff praktiserar i Kitale

Övrigt

-          Samtliga elever på Hillschool äter numera sin lunch, 5 dagar/vecka på skolan vilket kostar ca 40 sek/elev och termin.

-          Jordbruket fortsätter som tidigare

-          Inga reparationer på husen är gjorda under dessa månader

-          Catrine har fått en symaskin samt material för att kunna förtjäna sitt levebröd.

 

Det är idag färre som bor på Barnbarnshemmet varför kostnaderna för bl a mat har minskat där. Däremot har utbildningskostnaderna ökat kraftigt då barnen går i högre skolor och då måste bo på skolan.  Så totalt sett har kostnaderna för Barnbarnshemmet ökat och kommer att öka vartefter barnens behov blir större. Målsättningen är ju att barnbarnen ska kunna försörja sig i framtiden och leva ett eget liv.

 


RSS 2.0